Våre tjenester

Graving

Roan Maskin AS leverer alle typer gravetjenester, og utfører gravearbeid for både privatpersoner, bedrifter og kommune. Vi har lang erfaring innen graving, og disponerer en moderne maskinpark.

Drenering

Vi tilbyr graving av dreneringsgrøfter, og arbeider med forsiktighet og nøyaktighet. Drenering av grunnen rundt en bygnings grunnmur kan være avgjørende for å forebygge store fuktskader i grunnmuren. Ta kontakt i dag dersom du har problemer med vannmasser på din eiendom.

Planering

Roan Maskin AS tilbyr alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av tomten.  Vi utfører også rydding av eksisterende tomt, og graving for oppkjørsel eller vei.

Vann og kloakk

Roan Maskin AS har ADK for legging av vannrør og avløpsrør. Vi utfører dette arbeidet effektivt og rimelig.

Innstallering av septiktanker

Utenfor boligstrøk er det vanlig å benytte seg av en oppsamlingstank for avløp fra boliger. Disse oppsamlingstankene kalles på fagspråket for septiktank. Septiktanker er ofte brukt der boliger ligger for langt fra nærmeste offentlige avløpsrør til å kunne binde seg på der.

Roan Maskin AS frakter, graver ned og kobler til septiktanker.

Asfaltering

Roan Maskin AS tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Ved alminnelig bruk og riktig underlag, har asfalten en ca. levetid på 15-20 år. Asfalt krever svært lite vedlikehold.

Vi lager også enkle grusveier dersom kunder ønsker dette.

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Brøytetjenester

I Norge får vi ofte store mengder snø på kort tid. For å sikre at ikke menneskeliv går tapt, eller at mennesker og materialer blir skadet, er det viktig at en brøytebil er tilgjengelig fort – gjerne så snart den første snøen legger seg. Salting og strøing er også viktig for å sikre veinettet når det er glatt. Vi tilbyr brøyting, salting og strøing med sand til rimelige priser, og vi stiller på kort varsel.

Sprenging

Roan Maskin AS tilbyr sprenging. Alt fra små garasjetomter, til større industriområder, veier og parkeringsplasser. Enten det er den litt for store steinen i hagen, eller fjellet som står i veien for den nye butikken, gjør vi jobben. Kvalitet og sikkerhet står i fokus, og alle sprengningsoppgaver utføres i henhold til satte lover og regler, for den beste mulige sikkerhet. Vi har lang erfaring innen sprengning, og dette er vårt hovedfelt.

Rivning

Roan Maskin AS tilbyr rivning av eksempelvis eneboliger, hytter, garasjer og naust. Dette utfører vi ved hjelp av gravemaskin med påmontert klo. Rivning kan enten utføres på hele eller deler av bygningskonstruksjoner. Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav satt av myndighetene. Din og vår sikkerhet er viktig for oss.

Dersom du eier bolig i dårlig stad, som det ikke lønner seg å redde – kontakt oss for rivning. Det er ofte en rimeligere løsning å rive og bygge på nytt, framfor å rehabilitere boligen.